Veerdelig tandzaad

Bidens tripartita

Habitat: 

Veerdelig tandzaad komt in gelijkaardige biotopen voor als knikkend tandzaad, maar heeft een nog breder habitatbereik. De soort is ook aanwezig in ruigere situaties en rietzomen als er voldoende stikstofaanrijking is. In die zin is het een storingsindicator. De soort staat vooral op zandige bodems. Veerdelig tandzaad heeft, net als de andere tandzaadsoorten, voldoende warmte nodig om te ontkiemen en is daardoor in onze gewesten een late bloeier. De soort verdraagt lange perioden van zomerdroogte.