Uitstaande melde

Atriplex patula

Habitat: 

Uitstaande melde is een pionier van vochtige, zeer voedselrijke standplaatsen. Het is een algemeen onkruid in hakvruchtakkers, in moestuinen en op andere zwaar bemeste plaatsen (zoals mesthopen en voederkuilen). Verder komt de soort voor op braakliggende terreinen in verstedelijkte gebieden en in sterk bemeste en verstoorde wegranden. Uitstaande melde staat bij voorkeur op zwaardere bodemtypes. Ook in meer natuurlijke biotopen kan uitstaande melde een opvallende plaats innemen, bijvoorbeeld in de oeverzones van de Grensmaas, waar de soort frequent op de grindbanken groeit.