Tongvaren

Asplenium scolopendrium

Habitat: 

Van nature komt tongvaren voor op kalkrijke rotsen en in ravijnbossen op kalkrijke bodem. De meeste standplaatsen van tongvaren in Vlaanderen betreffen artificiële milieus, zoals muren, waterputten en rioolputten. Het is een van de muurbewonende varens die het meeste schaduw verdraagt. In de Duinen komt tongvaren ook terrestrisch voor op noordhellingen in duinstruwelen en in duinbossen. In de omgeving van Leuven groeit tongvaren ook in holle wegen.