Teer vederkruid

Myriophyllum alterniflora

Habitat: 

Teer vederkruid groeit in Vlaanderen in stilstaand, voedselarm tot mesotroof, vrij ionenarm, zacht maar steeds bicarbonaatgebufferd water op zand. Meestal gaat het om gegraven waterpartijen, waar de plant pioniert. Elders komt de plant ook in (sterk) stromend water tot ontwikkeling. In Groot-Brittannië wordt de soort ook in basenrijke omstandigheden aangetroffen. Mogelijk gaat het hier echter om een uit Noord-Amerika afkomstige variëteit.