Stofzaad

Monotropa hypopitys

Habitat: 

In Vlaanderen komen twee ondersoorten van stofzaad voor: behaard stofzaad (subsp. hypopitys) en kaal stofzaad (subsp. hypophegea). Niet van alle gegevens is bekend op welke ondersoort ze betrekking hebben. Hoewel behaard stofzaad iets talrijker is dan kaal stofzaad, is het weinig zinvol het kaartbeeld voor de beide ondersoorten op te splitsen. Een gedetailleerd overzicht van de waarnemingen van de beide ondersoorten wordt gegeven in MAQUET & LAMBINON 1983. Stofzaad is een bladgroenloze plant die in symbiose leeft met een mycorrhiza-zwam die strooisel afbreekt en de plant van minerale stoffen voorziet. Die zwam leeft niet enkel in symbiose met stofzaad, maar ook met een boom- of struiksoort. In de kustduinen groeit de soort vooral in kruipwilgstruweel waar ondergestoven humus aan het verteren is. Ook op de locaties in de omgeving van Antwerpen groeit stofzaad op kalkrijke zandgrond in de ondergroei van jong wilgenstruweel op opgespoten terreinen (VERLINDEN 1980, SLEMBROUCK & DE BEER 1995). In de omgeving van Turnhout is stofzaad gevonden in de ruïnes van een cementfabriek, eveneens onder wilgen. Stofzaad wordt echter ook in de ondergroei van hazelaar, beuk en den gevonden. De soort groeit ook op zure bodems. Stofzaad is enkel zichtbaar tijdens de bloei. Aangezien de bloei afhankelijk is van de weersomstandigheden, is het mogelijk dat de soort meerdere jaren ondergronds blijft vooraleer ze weer tot bloei komt.