Stijve zonnebloem

Helianthus laetiflorus

Habitat: 

In Vlaanderen wordt stijve zonnebloem gevonden in eerder vochtige, zeer voedselrijke ruigten. Op geschikte groeiplaatsen kan de soort op korte termijn grote populaties opbouwen. Aangezien het meestal om minder waardevolle milieus gaat, vormt ze hierbij (in tegenstelling tot de verwante aardpeer) geen bedreiging voor de inheemse flora.