Stengelloze sleutelbloem

Primula vulgaris

Habitat: 

Stengelloze sleutelbloem is een overblijvende voorjaarsbloeier. De bloei start zeer vroeg in het voorjaar (februari tot april). In Vlaanderen is de soort voornamelijk teruggedrongen tot kleine landschapselementen zoals heggen, wegbermen, slootkanten en kleine bosfragmenten (ENDELS et al. 2002, JACQUEMYN et al. 2003). Ze staat vooral op vochtige, matig voedselrijke bodems. Vaak groeit ze samen met andere bosplanten, zoals bosanemoon, speenkruid en muskuskruid.