Steenbreekvaren

Asplenium trichomanes

Habitat: 

Er worden van steenbreekvaren in Europa 6 ondersoorten (ook wel als soorten beschouwd) onderscheiden, nl. Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes (diploïd, meestal op zuur substraat); subsp. quadrivalens (tetraploïd, zowel op zuur als op kalkrijk substraat), subsp. inexpectans (diploïd, op kalk), subsp. pachyrachis (tetraploïd, op kalk), subsp. hastatum (tetraploïd, op kalk), subsp. coriaceifolium (tetraploïd, op kalk). Twee ondersoorten komen in België voor, namelijk subsp. trichomanes en subsp. quadrivalens. In Vlaanderen komt vermoedelijk alleen subsp. quadrivalens voor. Subsp. trichomanes groeit meestal op een zuur substraat en komt voor in de Ardennen, waar ze zeer zeldzaam is. De ondersoort quadrivalens is gebonden aan rotsen en oude muren. Steenbreekvaren is veel gevoeliger voor droogte dan muurvaren en staat bijgevolg vooral op schaduwrijke muren.