Stalkaars

Verbascum densiflorum

Habitat: 

Het milieu van stalkaars lijkt heel sterk op dat van koningskaars: verstoorde, kalkrijke terreinen, bij voorkeur op zand. Typische groeiplaatsen zijn spoorweg- en industrieterreinen, waar stalkaars een voorkeur schijnt te vertonen voor iets ruigere begroeiingen dan koningskaars.