Ruwe klaver

Trifolium scabrum

Habitat: 

Ruwe klaver is een eenjarige klaversoort van graslanden op droge, kalkrijke tot neutrale bodems. In Vlaanderen wordt de soort bijna uitsluitend in duingraslanden gevonden. De soort staat in zeer korte vegetaties, die bijvoorbeeld sterk begraasd worden door konijnen, runderen of paarden. Ze is ook vaak te vinden in gazons van tuinen en in zeer frequent gemaaide bermen in villawijken in het duingebied.