Rode ganzenvoet

Chenopodium rubrum

Habitat: 

Rode ganzenvoet verkiest open, voedselrijke standplaatsen, vooral op zware bodems en verstoorde plaatsen. Dikwijls groeit de soort op plekken die in de winter onder water staan, maar in de zomer droogvallen, zoals ondiepe laagten in weilanden en oeverzones van plassen. Ook op plaatsen waar mest verwerkt wordt, tref je ze al eens aan.