Rijsbes

Vaccinium uliginosum

Habitat: 

Rijsbes groeit op relatief droge, venige bodems, waar de dwergstruik zowel in de laatste successiestadia van hoogveen als in veenheide en lichte berkenbossen voorkomt. De standplaats is steeds voedselarm en zuur. Verdroging van voorheen natte hoogveengronden begunstigt de ontwikkeling van de plant.