Pilvaren

Pilularia globulifera

Habitat: 

Pilvaren is een amfibische varen van matig voedselarme, zachte wateren, zoals vennen, gegraven plasjes en sloten. De soort breidt zich uit met uitlopers, die op elke knoop een of twee dunne, rolronde bladeren vormen. Ze groeit als pionier op min of meer fijnzandige substraten en is niet bestand tegen dikkere organische lagen bovenop het zand. De groeiplaatsen staan de grootste tijd van het jaar onder het water, maar kunnen in de zomer enkele maanden droogvallen. Pilvaren kan onder optimale omstandigheden echte gazons vormen. De soort prefereert zwak zure wateren die enigszins gebufferd zijn tegen verzuring. Verder lijkt de plant te houden van enigszins met ammonium aangerijkte milieus.