Perzikkruid

Persicaria maculosa

Habitat: 

Hoewel in uiteenlopende milieus geregeld aangetroffen in het gezelschap van beklierde duizendknoop, is perzikkruid toch meer een soort van wat drogere milieus. Ze wordt als pionier aangetroffen in uiteenlopende begroeiingen op allerlei zandige tot kleiige, stikstofrijke bodems, zoals hakvruchtakkers, moes- en siertuinen, recent aangelegde wegbermen, droogvallende greppels en oevers.