Paarse dovenetel

Lamium purpureum

Habitat: 

Paarse dovenetel is een eenjarige soort met een uitgesproken voorkeur voor voedselrijke milieus met een hoge dynamiek. Ze is vooral kenmerkend voor akkers en tuinen. In andere milieus, zoals weilanden en wegbermen, duidt haar aanwezigheid op recente lokale bodemverstoring, b.v. tredgaten in de begroeiing of recent graafwerk. Mits voldoende voedselrijk en niet buitensporig nat of droog, voldoet zowat elk bodemtype aan de wensen van deze soort.