Narcis

Narcissus pseudonarcissus

Habitat: 

Van wilde narcis bestaan verschillende ondersoorten, waarvan bij ons enkel subsp. pseudonarcissus inheems is. De veel forsere subsp. major, van Zuidwest-Europese origine, is zeer frequent als tuinplant in de handel. Ze wordt vaak verwilderd aangetroffen of kan plaatselijk zelfs inburgeren. Er komen nog andere ondersoorten en/of cultuurvariëteiten verwilderd voor. Wilde narcis is een lichtminnende soort die als wilde plant in Vlaanderen praktisch uitsluitend gevonden wordt in licht loofbos op lemige (soms zandlemige), matig vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke tot eerder voedselarme standplaatsen. Geregeld groeit de plant er op colluvium of aan beekdalranden. De zuurgraad van de bodems kan variëren van licht zuur tot bijna neutraal. Vooral onder hakhout en middelhout met een regelmatige omlooptijd – iets wat in Vlaanderen nog weinig voorkomt – kan de soort echte tapijten vormen. Vrij uitzonderlijk vindt men ze in Vlaanderen ook in grasland, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg en in enkele oude parksites (Aalst, op de rand van de Leemstreek). Het is niet altijd duidelijk of die standplaatsen teruggaan op natuurlijke standplaatsen of moeten worden geïnterpreteerd als stinsenmilieus. Subsp. major wordt uitsluitend ingeburgerd aangetroffen in parken en tuinen of verwilderd uit tuinafval.