Muurvaren

Asplenium ruta-muraria

Habitat: 

Omdat natuurlijke rotsformaties ontbreken, vindt muurvaren in Vlaanderen haar belangrijkste milieu op muren. Het is een van de eerste soorten hogere planten (samen met muurleeuwenbek) die muren koloniseert. Toch duurt het meestal meer dan 50 jaar eer muurvaren zich vestigt op met kalkmortel gemetste muren (SEGAL 1969). Vooral kademuren en keermuurtjes vormen een geschikte biotoop (VAN LANDUYT & HEYNEMAN 1999). Daarnaast groeit de soort ook op allerlei oude gebouwen (onder andere kerken), op kerkhofmuurtjes, enz. Muurvaren kan op zeer droge plaatsen en in de volle zon staan. Deze montane, kalkminnende soort kan via het stedelijk milieu het laagland koloniseren.