Muurleeuwenbek

Cymbalaria muralis

Habitat: 

Muurleeuwenbek heeft zijn voornaamste standplaats in Vlaanderen op allerlei muren gemetst met kalkrijke mortel. Muren vervangen de kalkrijke rotsen waarop het muurleeu- wenbekje groeit in zijn areaal van herkomst. Samen met muur- varen is het een van de algemeenste muurplanten. De soort is een echte pionier die al op weinig verweerde muren kan kie- men. Door een specifieke aanpassing worden de zaden effectief over rotsen en muren verspreid: na de bloei krommen de bloemstelen zich van het licht weg zodat de vruchten tegen het substraat in spleten (of voegen in het metselwerk) gedrukt worden en de zaden op de meest geschikte plaatsen kunnen vrijkomen. Bovendien worden de zaden, ondanks het ontbre- ken van een mierenbroodje, ook door mieren verbreid (BOUMAN et al. 2000).