Lange ereprijs

Veronica longifolia

Habitat: 

Vochtige, iets voedselrijke graslanden zijn de meest geschikte groeiplaatsen voor lange ereprijs in Vlaanderen. In dergelijke habitats slaagt de soort erin, na verwildering, in te burgeren. Aangezien ze vroeger vaak in tuinen gekweekt werd, verwildert ze nu en dan in de omgeving van woningen. Ze wordt dan aangetroffen in wegkanten, ruigten, enz. Tegenwoordig lijkt lange ereprijs minder frequent gekweekt te worden. In Nederland is lange ereprijs hoofdzakelijk een rivierbegeleider op gelijkaardige groeiplaatsen als in Vlaanderen.