Kweekdravik

Bromus inermis

Habitat: 

Kweekdravik is in Vlaanderen een soort van droge, matig voedselrijke bermen en ruigten.