Korrelganzenvoet

Chenopodium polyspermum

Habitat: 

Korrelganzenvoet is vooral te vinden in de randen van en de toegang tot akkers, in moestuinen en op allerlei braakliggende terreinen, vooral op matig vochtige, open, voedselrijke plekken.