Knikkend nagelkruid

Geum rivale

Habitat: 

Knikkend nagelkruid is een soort van natte, soortenrijke hooilanden op matig voedselrijke tot voedselarme bodems en van loofbossen.