Klimopwaterranonkel

Ranunculus hederaceus

Habitat: 

Klimopwaterranonkel groeit vooral in heldere, kalkarme sloten en poelen. De soort staat graag in voedselarm water, meestal in kwelzones van mineraalarm grondwater (en vaak met neerslag van ijzerzouten), waar ze zich plaatselijk massaal en dominant kan ontwikkelen. Ze is gevoelig voor verontreiniging. Klimopwaterranonkel staat ook op standplaatsen die tijdelijk droogvallen en groeit graag op moerassige, door beweiding iets voedselrijkere zand- en veenbodems.