Kleine kaardebol

Dipsacus pilosus

Habitat: 

Kleine kaardenbol houdt van zomen en kapvlakten op vochtig, voedselrijk tot matig voedselrijk substraat. Bij voorkeur groeit de soort in beekof rívierbegeleidend bos. Vaak staat ze in de ondergroei van populierenaanplantingen waarvoldoende licht de bodem kan bereiken. Bovendien hebben populieren een korte omlooptijd, wat gunstig is omdat kleine kaardenbol zich sterk kan uitbreiden na de kap. ln de Voerstreek gedraagt kleine kaardenbol zich eerder als een zoomplant.