Hondstarwegras

Elymus caninus

Habitat: 

Hondstarwegras groeit gewoonlijk op vochtige tot natte, neutrale of licht kalkhoudende bodems. Als bosplant houdt het evenwel van halfschaduw. Iets humeuze, zandlemige tot lemige, soms licht kleiige maar steeds voedselrijke gronden krijgen de voorkeur. Het meest komt hondstarwegras voor in oud beekof rivierbegeleidend loofbos, vaak langs oeverwallen of langs boswegen en bosranden. Andere groeiplaatsen vindt men langs oude houtkanten en hagen, of aan de voet van holle wegen. Dikwijls groeit de soort op plaatsen waar enige bodemverstoring heeft plaatsgevonden, of die veroorzaakt is door natuurlijke omstandigheden of door de mens, heeft weinig belang. Waar ruigtekruiden domineren, maakt de plant echter geen kans.