Harig knopkruid

Galinsoga ciliata

Habitat: 

De ecologie van harig knopkruid lijkt heel sterk op die van kaal knopkruid, met als belangrijkste verschil dat harig knopkruid een iets bredere ecologische amplitude heeft. Zo zou de soort vooral op zwaardere bodems (klei) beter gedijen dan kaal knopkruid (VAN DER MEIJDEN et al. 1989). Het is een uitgesproken pionier, die opduikt in allerlei milieus waar sprake is van grondverzet, zoals akkers (vooral hakvruchten), moestuinen, plantsoentjes, opgeworpen hopen aarde, pas aangelegde wegbermen enz. In sterk verstedelijkte gebieden groeit harig knopkruid dikwijls in meer marginale milieus, bijvoorbeeld tussen plaveien of in het laagje bijeengewaaid stof en aarde aan de voet van een muur.