Handjesgras

Cynodon dactylon

Habitat: 

Handjesgras wordt in Vlaanderen aangetroffen in droge, zonnige, vaak iets voedselrijke en verstoorde bermen. Dikwijls groeit het op uitgesproken zandige bodems langs kanalen, in spoorweg- of wegbermen enz. In Nederland wordt handjesgras als een typische stroomdalplant beschouwd. In Vlaanderen komt de soort veel minder vaak voor langs rivieren.