Haarfonteinkruid

Potamogeton trichoides

Habitat: 

Haarfonteinkruid is een vrij onopvallende, maar toch gemakkelijk herkenbare soort van allerlei types water en biotopen. Ze groeit in neutraal tot alkalisch, stilstaand tot zwak stromend, voedselrijk, hard water, in combinatie met allerlei bodemtypes, gaande van klei en leem tot zand, en van mineraal tot matig organisch. Ze treedt dikwijls massaal op op plaatsen waar kort tevoren ruimingswerken uitgevoerd werden. De soort kent een levensstrategie die een zeer snelle kolonisatie mogelijk maakt en die daardoor de uitbreiding van andere soorten hindert. Haarfonteinkruid is aanwezig in allerlei sloten, beken, kleine riviertjes, poelen, vijvers en grotere plassen. Het verdraagt vervuiling en profiteert van het toegenomen voedselaanbod in van nature voedselarme districten.