Grote teunisbloem

Oenothera glazioviana

Beheer: 

Let op in de tuin zaait deze plant zeer goed uit en kan hij gaan woekeren.

Habitat: 

In Vlaanderen wordt grote teunisbloem aangetroffen op droge, zonnige, niet al te voedselrijke standplaatsen. De soort is beslist zeldzamer dan de middelste en kleine teunisbloem en wellicht slechts echt ingeburgerd in de kustduinen. Elders in Vlaanderen duikt de soort op velerlei door de mens beïnvloedde terreinen voor (haven- en spoorwegterreinen, ruigten enz.), maar vaak is haar voorkomen in dergelijke gevallen eerder efemeer.