Grote bosaardbei

Fragaria moschata

Habitat: 

Grote bosaardbei komt voor in bosranden, hagen en holle wegen op vochtige, matig voedselrijke bodems.