Groot glaskruid

Parietaria officinalis

Habitat: 

In de kern van zijn verspreidingsareaal is groot glaskruid een plant van bosranden. De bodem is er onstabiel, zodat humus en anorganisch materiaal sterk met elkaar vermengd worden. De plant gedijt bij voorkeur op eerder warme plaatsen met een voedselrijke bodem. In het cultuurlandschap zijn er in theorie voldoende geschikte plaatsen voor groot glaskruid. Denken we maar aan allerlei ruige terreinen, zoals wegbermen en randen van hagen. De plant is in Vlaanderen hoogstwaarschijnlijk als medicinale plant via kloosters en kruidentuinen geïntroduceerd. De soort groeit ook wel eens op muren zodat verwarring met klein glaskruid soms niet uitgesloten is.