Grijze mosterd

Hirschfeldia incana

Habitat: 

Grijze mosterd vindt men vaak op grind of sintels of op andere verharde plaatsen. De soort staat op veldwegen, op verhoogde wegbermen, langs wegkanten, tussen spoorwegballast, op braakgronden, stortterreinen, parkeerterreinen of opgevoerde gronden, tussen stenen beschoeiingen van rivieren, in ruderaal duin enz.