Gewone melkdistel

Sonchus oleraceus

Habitat: 

Gewone melkdistel is een weinig kieskeurige soort, die groeit in een brede waaier van voedselrijke, niet te droge milieus. Het meest komt ze voor op plaatsen waar de bodem geregeld wordt omgewoeld, zoals hakvruchtakkers en moestuinen. Hoewel meestal eenjarig, slaagt gewone melkdistel er dikwijls in een plekje te veroveren in dichtere, iets meer gestabiliseerde bermbegroeiingen met hoog opschietende grassen en ruigtekruiden. In ruderale milieus ontkiemt de soort onder meer op plekken met eerder open, jonge begroeiingen, bijvoorbeeld tussen steenslag.