Geschubde mannetjesvaren

Dryopteris affinis

Habitat: 

Geschubde mannetjesvaren, zoals hier beschreven, is een soortscomplex van apogame, diploïde en triploide vertegenwoordigers (DOSTAL 8. REICHSTEIN 1984), die als ondersoorten van Dryopteris affinis sensu lato worden beschouwd. Verschillende diploïde variëteiten worden ondergebracht in subsp. affinis, terwijl binnen de triploïden verschillende ondersoorten en variëteiten worden erkend. Voor een zekere identificatie is meestal een chromosoomtelling vereist. De binnen het complex meest algemene ondersoort, Dryopteris affinis ssp. borreri, is waarschijnlijk ook in Vlaanderen het meest algemeen, maar verder onderzoek is nodig. ln Vlaanderen is geschubde mannetjesvaren een soort van matig voedselrijke tot voedselrijke bossen op matig vochtige tot vochtige bodem.