Geelgroene vrouwenmantel

Alchemilla xanthochlora

Habitat: 

Geelgroene vrouwenmantel komt voor op neutrale tot licht kalkhoudende bodems. Deze soort staat voornamelijk in graslanden, maar ook in bosranden, langs rivieren en in wegbermen, op eerder droge plaatsen.