Doornappel

Datura stramonium

Habitat: 

Doornappel groeit op kale grond, op droge tot vochtige, zeer voedselrijke standplaatsen. Het is een eenjarige soort die vaak opduikt op braakliggende terreinen, ín net vergraven wegbermen en in hakvruchtakkers.