Donkere ooievaarsbek

Geranium phaeum

Habitat: 

Donkere ooievaarsbek groeit in Vlaanderen vooral in loofbossen (vaak hellingbos) met een eerder open structuur, en langs bosranden, boomgaarden, hagen en houtkanten. Verder staat de soort bij beekoevers en in wat ruigere graslanden. Het is tevens een stinsenplant die men terugvindt op oude landgoederen en in parken. Vrijwel altijd groeit de soort op voedselrijke, neutrale, matig vochtige tot matig natte, lemig zandige of dikwijls lemige bodems. Ze gedijt zowel in het volle licht als in redelijk zware schaduw.