Bosboterbloem

Ranunculus serpens

Habitat: 

Van Ranunculus serpens komen in Vlaanderen twee ondersoorten voor, met name subsp. nemorosus (bosboterbloem) en subsp. polyanthemoides (kalkboterbloem). Bosboterbloem groeit in bossen met milde humus, zelden in graslanden op voormalige bosbodems. Het is een soort van zure of kalkrijke, compacte bodems. Kalkboterbloem komt voor op fosforarme, voedselarme, vochtige tot natte gronden. Ze groeit in weinig bemeste hooilanden of extensief beweide graslanden, bosranden en veenmoerassen, meestal op licht zure tot neutrale maar calciumrijke bodems. Hoewel bosboterbloem beperkt lijkt tot bossen en kalkboterbloem tot graslanden (DUVIGNEAUD & LAMBINON 1980) hebben de beide taxa niet alleen morfologisch maar ook fenologisch gemeenschappelijke kenmerken, zoals een eerder vroege bloeitijd (mei tot ongeveer half juni).