Blauwe monnikskap

Aconitum napellus

Habitat: 

Blauwe monnikskap groeit in Vlaanderen vooral in bossen en bosranden. De soort staat op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke standplaatsen.