Blauwe bremraap

Orobanche purpurea

Habitat: 

Blauwe bremraap is een soort die in hoofdzaak op duizendblad parasiteert. In tegenstelling haar waardplant is blauwe bremraap zeer zeldzaam. Bovendien heeft de soort ook een veel nauwere ecologische range. Blauwe bremraap staat enkel op matig voedselrijke locaties op droge, basische bodem. In de praktijk zijn dat in Vlaanderen vooral duingraslanden. Meestal staat de plant in iets ruigere duingraslanden dan walstrobremraap. De binnenlandse locaties betreffen steeds wegbermen op kalkhoudende bodem.