Bermooievaarsbek

Geranium pyrenaicum

Habitat: 

Bermooievaarsbek is een plant van voedselrijke en zwak basische bodems. De soort vestigt zich op jonge, ruderale terreinen en in bermen, waar ze als overblijvende plant goed kan standhouden. Ze komt regelmatig voor langs kanalen en spoorwegen en in brede wegbermen.