Bergbasterdwederik

Epilobium montanum

Habitat: 

Bergbasterdwederik bewoont vooral halfbeschaduwde standplaatsen zoals bosranden, aanplantingen, struikgewas, en muren op vrij vochtige en voedselrijke grond op zowel zand-, leem- als kalkbodem.