Nieuwsflash ExotenNet

Deze nieuwsflash is het resultaat van een samenwerking tussen Inverde, ANB, INBO, De Vlaamse Waterweg nv, de dienst waterlopen van de provincie Oost-Vlaanderen, het PCM en RATO vzw, 

Met deze nieuwsflash willen we u graag informeren over beheer en beleid rond uitheemse, invasieve fauna en flora. Aan de hand van diverse casussen, onderzoeksresultaten, veranderde wetgeving en informatie die kan worden uitgewisseld binnen onze beheergemeenschap willen we u als waarnemer en uitvoerder een kijk geven in de laatste stand van zaken. Hierbij geven we graag richtlijnen mee rond het wetgevend kader en de goede praktijk die verwacht wordt van terreinbeheerders en openbare besturen. 

Hier vind je alle voorgaande edities van de nieuwsflash van Exotennet

23 november 2018

 • Een uitbreiding van de Europese lijst van invasieve, uitheemse soorten
 • Naar een gestroomlijnd beheer voor de Aziatische hoornaar in Vlaanderen
 • Invasieve, uitheemse soorten op het menu!
 • Eerste ervaringen met uitheemse moerasschildpadden
 • Cabomba of waterwaaier beheersen wordt een hele uitdaging!
 • Gespot! Even voorstellen, de Gewone Gunnera en Trosbosbes
 • Invasivesnet

1 maart 2018

 • De lijst van voor de Unie zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten
 • Basisverspreiding van de Unielijst soorten aangeleverd
 • Early Warningsysteem
 • Canadese ganzen beheren vermijdt miljoenen euro aan landbouwschade en watervervuiling
 • Oproep tot eieren prikken
 • Handleiding voor overlastbeheersing van Chinese wolhandkrab