Nieuwsflash ExotenNet

Deze nieuwsflash is het resultaat van een samenwerking tussen Inverde, ANB, INBO, De Vlaamse Milieumaatschappij, de dienst waterlopen van de provincie Oost-Vlaanderen, het PCM en RATO vzw, 

Met deze nieuwsflash willen we u graag informeren over beheer en beleid rond uitheemse, invasieve fauna en flora. Aan de hand van diverse casussen, onderzoeksresultaten, veranderde wetgeving en informatie die kan worden uitgewisseld binnen onze beheergemeenschap willen we u als waarnemer en uitvoerder een kijk geven in de laatste stand van zaken. Hierbij geven we graag richtlijnen mee rond het wetgevend kader en de goede praktijk die verwacht wordt van terreinbeheerders en openbare besturen. 

Deze nieuwsbrief ook ontvangen?

Vul dan even dit formulier in, zo ben je meteen geabonneerd.

Hieronder vind je bovendien alle voorgaande edities van de nieuwsflash van Exotennet.

Extra nieuwsflash oktober 2021

Nationale enquête: Bioveiligheid ter voorkoming van de verspreiding van invasieve exoten bij het beheer van aquatische systemen

Extra nieuwsflash september 2021

Ecosystem project, de partners maken hun ambities waar!

September 2021

 • Ecosystem project, de partners nodigen je uit voor het slotevenement op 21 september 2021! Schrijf je vandaag nog in!
 • Basterdschroeforchis nader bekeken op 23 september 2021
 • Contactdag Vlaamse werkgroep invasieve exoten, 4 oktober 2021, te Brugge.
 • Het 22e Internationaal Congres over Aquatische Invasieve Soorten (ICAIS) vindt plaats in België.

Juni 2021

 • Retour-krabbensleuf Melsenbeek Merelbeke stuurt Chinese wolhandkrabben 'retour' naar Schelde
 • Het Hoornaarseizoen komt op gang 
 • Studie van de VUB toont ontkieming aan van Ludwigia spp
 • Bladvlo overleeft de winter!
 • Kaapse Waterlelie: Ervaringen uit de vallei van de Zwarte beek

Maart 2021

 • Inleiding 
 • Stuur jouw praktijkvoorbeelden rond dierlijke exoten in! 
  • Case-study: Terugdringing Amerikaanse stierkikker door Natuurwerk
 • Stuur jouw praktijkvoorbeelden rond plantaardige exoten in! 
  • Case-study: Basterdschroeforchis in het Heideveld-Bornebeek blijkt lastig te verwijderen
 • Beheerregeling muskusrat 
 • Projectnieuws 
  • Bugs2therescue 
  • Gratis infographic invasieve planten stimuleert herkenning en inventarisatiewerk

December 2020 

 • Dossier Biologische bestrijding
 1. Symposium Biocontrol: samenvatting en opnames livestream
 2. Heeft de Japanse bladvlo ook een toekomst in Vlaanderen?
 • Bestrijding rimpelrozen aan de Oostkust
 • Marmerkreeft duikt op in onze contreien
 • Beheer en monitoring Aziatische hoornaar

Mei 2020

 • Save the date: symposium Biocontrol
 • Europese aanpak exoten boekt vooruitgang maar is nog te versnipperd!
 • Stierkikker gehoord? Meld het!
 • Voor u gelezen

December 2019

 • Moet een exotentoets verplicht worden?
 • Rapport aanbevelingen beheer Unielijst exoten
 • Kiemkracht van waterteunisbloem boycot de nazorg!
 • LIFE-project 3n-stierkikker van start
 • De nieuwe gratis veldgids invasieve, uitheemse soorten

Augustus 2019

Een korte mededeling betreffende een uitbreiding van de Europese lijst met 17 uitheemse soorten waaronder zonnebaars en hemelboom!

Mei 2019

 • Beheeraanbevelingen voor de Unielijst soorten
 • Bilan ganzenseizoen
 • Duizendknoop(exoten)toets bij werken binnen het Integraal waterbeleid provincie Oost-Vlaanderen.
 • Pontische rododendron: Invasieve, uitheemse soorten verwijderen met trekpaarden in Markettebossen.
 • Cabomba of waterwaaier beheersen wordt een hele uitdaging!
 • Rubriek Gespot! De karmozijnbes en de rode Amerikaanse eekhoorn

November 2018

 • Een uitbreiding van de Europese lijst van invasieve, uitheemse soorten
 • Naar een gestroomlijnd beheer voor de Aziatische hoornaar in Vlaanderen
 • Invasieve, uitheemse soorten op het menu!
 • Eerste ervaringen met uitheemse moerasschildpadden
 • Cabomba of waterwaaier beheersen wordt een hele uitdaging!
 • Gespot! Even voorstellen, de Gewone Gunnera en Trosbosbes
 • Invasivesnet

Maart 2018

 • De lijst van voor de Unie zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten
 • Basisverspreiding van de Unielijst soorten aangeleverd
 • Early Warningsysteem
 • Canadese ganzen beheren vermijdt miljoenen euro aan landbouwschade en watervervuiling
 • Oproep tot eieren prikken
 • Handleiding voor overlastbeheersing van Chinese wolhandkrab

Contacteer de Redactie

Stuur jouw vragen, opmerkingen of cases door aan de redactie:

RATO vzw

Tel. 09 267 87 43

exoten@oost-vlaanderen.be  

Gouvernemenstraat 1, 900 Gent

Raadpleeg de websites van de redactieleden voor meer info:

Logo's ExotenNet 2021