Redactie zoekt stemmen en muskusratten!

Laat de stem van de Vlaamse exotenbeheerder horen en vul de enquête in

Beheer jij invasieve uitheemse soorten in jouw gebied? Dan willen we jouw persoonlijke ervaringen en meningen horen! 

Hoe denk jij dat het aantal uitheemse soorten of de oppervlakte die ze innemen de laatste jaren geëvolueerd is? Is hun impact toegenomen? Worden ze gemonitord of niet? Welke maatregelen zijn er in jouw gebied genomen en zijn er successen of mislukkingen te melden? Hoe beslis je welke soorten je aanpakt en welke elementen spelen daarin mee? Welke belemmeringen ervaar jij eventueel voor een degelijke aanpak van uitheemse soorten in jouw gebied? En wat zijn jouw kennis noden?


Het Europese onderzoeksproject AlienScenarios(opent nieuw venster) heeft een vragenlijst(opent nieuw venster) ontworpen die informatie wil verzamelen over de aanpak van invasieve uitheemse soorten en de meningen en percepties van beheerders. De survey is specifiek bedoeld voor terreinbeheerders op regionaal of lokaal niveau. De resultaten gaan naar de Europese Commissie en het IUCN (International Union for Conservation of Nature) met een reeks aanbevelingen voor een betere aanpak en ondersteuning van het invasieve soorten beheer. 


Laat de stem van de Vlaamse beheerder horen en vul hier(opent nieuw venster) de vragenlijst in! De vragen zijn in het Nederlands beschikbaar (klik rechtsboven op ‘language’). Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Auteur: Tim Adriaens (INBO)

Breng je gevangen muskusratten binnen!

Elke vijf jaar zamelt het INBO alle muskusratten gevangen in Vlaanderen in, om deze te controleren op vossenlintworm. Een besmetting met eitjes van de vossenlintworm gebeurt via contact met de uitwerpselen van vossen. In zeldzame gevallen kan dit bij mensen leiden tot alveolaire echinococcose(opent nieuw venster), een zeer ernstige en levensbedreigende ziekte. Daarom is het belangrijk om te weten waar en in welke mate deze parasiet In Vlaanderen aanwezig is. Muskusratten zijn tussengastheer van deze parasiet en dienen als verklikkers.

Ook in 2022 zal INBO opnieuw alle gevangen muskusratten verzamelen. Doe jij aan muskusratbestrijding? Zamel dan zeker alle muskusratten in en label ze correct. Er werden verschillende diepvriezers voorzien voor de inzameling van de muskusratten. Voor een lijst met locaties kan je terecht bij RATO vzw, VMM, de provincie West-Vlaanderen of INBO. Zit de vriezer voor meer dan 75% vol? Breng dan het INBO op de hoogte en zij komen de vriezer leegmaken.

In het verleden werd bij 82 van de 9.425 onderzochte muskusratten of 0,87% besmetting vastgesteld. In het grootste deel van Vlaanderen zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van de parasiet in muskusratten. De parasiet komt wel voor aan de grenzen van zowel Schelde-, Dender-, Zenne-, Dijle- als Maasbekken. De uitgebreide resultaten van dit onderzoek kan je terugvinden in dit INBO-rapport(opent nieuw venster).

Voor meer info omtrent het binnenbrengen van je muskusratten, contacteer Axel Neukermans (INBO) via axel.neukermans@inbo.be 

Auteur: Emma Cartuyvels (INBO)

Vossenlintworm bij muskusratten 2020 (INBO)