Een uitbreiding van de Europese lijst van invasieve, uitheemse soorten!

Grote vlotvaren (Wikimedia - Ixitixel - CC BY-SA 3.0 - No changes made)

Een uitbreiding van de Europese lijst van invasieve, uitheemse soorten!

In de Nieuwsflash van november 2018 kondigden we al aan dat er een 2de uitbreiding van de Europese lijst van invasieve, uitheemse soorten (kortweg de ‘Unielijst’) zat aan te komen. Vorige maand behaalde deze uitbreiding de steun van de lidstaten. De uitbreiding is ondertussen als onderdeel van de Europese Verordening gepubliceerd.

In totaal worden 17 soorten aan de Unielijst toegevoegd. Het gaat om volgende soorten. Je vindt de soorten ook terug op Ecopedia.

DIEREN    
ONGEWERVELDEN Arthurdendyus triangulatus Nieuw-Zeelandse platworm
VISSEN Lepomis gibbosus zonnebaars
VISSEN Plotosus lineatus gestreepte koraalmeerval
VOGELS Acridotheres tristis treurmaina
PLANTEN    
WATERPLANTEN Gymnocoronis spilanthoides smalle theeplant
WATERPLANTEN Salvinia molesta grote vlotvaren
LANDPLANTEN Acacia saligna wilgacacia
LANDPLANTEN Ailanthus altissima hemelboom
LANDPLANTEN Andropogon virginicus Amerikaans bezemgras
LANDPLANTEN Cardiospermum grandiflorum ballonrank
LANDPLANTEN Cortaderia jubata hoog pampagras
LANDPLANTEN Ehrharta calycina roze rimpelgras
LANDPLANTEN Humulus scandens oosterse hop
LANDPLANTEN Lespedeza cuneata Chinese struikklaver
LANDPLANTEN Lygodium japonicum Japanse klimvaren
LANDPLANTEN Prosopis juliflora mesquite
LANDPLANTEN Triadica sebifera talgboom

Voor al deze soorten gelden nu de bepalingen van de Europese Verordening nr. 1143/2014 en Hoofdstuk 4/1 van het Soortenbesluit, met ingang van 15 augustus. Hierbij zijn ook de overgangsbepalingen voor gezelschapsdieren en voor commerciële voorraden van kracht.

In vergelijking met de vorige twee lijsten bevat deze derde lijst minder soorten die al in Vlaanderen aanwezig zijn. Zonnebaars en hemelboom zijn reeds goed gevestigd. Voor de overige soorten gelden enkel maatregelen voor preventie en snelle respons.

We maken graag van deze gelegenheid gebruik om bij lokale overheden met name de toevoeging van hemelboom in de kijker te stellen. Deze soort maakt momenteel een snelle opmars in het urbane gebied, en het is dus in het belang van steden en gemeenten om tijdig in te grijpen.

Auteur: Bram D’hondt, bram.dhondt@vlaanderen.be .

logo exotennet