Technische Vademeca Harmonisch Park- en Groenbeheer

Technische Vademeca Harmonisch Park- en Groenbeheer

Het Agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelt een reeks technische vademeca ter ondersteuning van groenbeheerders. Deze vademeca kaderen allen in de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer, kortweg HPG. De HPG-visie gaat uit van een evenwichtige samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheermaatregelen en moet leiden tot een duurzaam, divers en dynamisch geheel. Het is de basis voor het eigen beheer van het ANB, maar ook voor het advies en de ondersteuning van andere groenbeheerders.

. (Inverde, Bert Geeraerts)

Technisch vademecum: Beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer

Met de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het ANB het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest schoeien.

Technisch vademecum: Grasland

Het technisch vademecum grasland is een handleiding voor het opstellen van een beheerplan voor een park of openbaar groen dat aan de principes van harmonisch park- en groenbeheer beantwoordt. Het vademecum is een omvangrijk werk dat uit vijf delen bestaat.

Technisch vademecum: Heesters

Heesters laten zich niet in een vakje stoppen. En dat is maar goed ook, want heesters zijn uitermate geschikt om te combineren met bomen en kruidachtigen. Bovendien stimuleert net die combinatie de biodiversiteit en brengen ze afwisseling en kleur in het openbaar groen.

Technisch vademecum: Bomen

Met de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het ANB het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest schoeien.

Technisch vademecum: Beheer van Invasieve Uitheemse Planten

Met dit technisch vademecum wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de problematiek van invasieve uitheemse planten in Vlaanderen onder de aandacht brengen en een correct beheer aanmoedigen.

Technisch vademecum: Recreatieve infrastructuur

Dit vademecum brengt een overzicht van alle mogelijke infrastructuurelementen in bossen, natuurgebieden en parken. Voor elk infrastructuurelement worden ontwerp- en beheerrichtlijnen geformuleerd, die verduidelijkt worden aan de hand van technische tekeningen.

Technisch vademecum: Paden en verhardingen

Dit vademecum richt zich tot de ontwerpers en beheerders van parken, bossen, natuurgebieden en openbaar groen, die geconfronteerd worden met paden en verhardingen.

Technisch vademecum: Kruidachtigen

Het Technisch Vademecum Kruidachtigen kadert binnen de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer en behandelt voornamelijk cultuurlijke en half-cultuurlijke beplantingen. Natuurlijke en half-natuurlijke vegetaties vallen buiten het bestek.

Ben je nog op zoek naar een ander technisch vademecum?

Niet alle technische vademeca kan je downloaden.

Ben je op zoek naar een ander technisch vademecum of naar een gedrukt exemplaar bezoek dan de webshop van inverde (opent nieuw venster).

Vademca met volgende thema's kan je niet downloaden:

  • water
  • duurzaam ontwerpen van groene ruimte