Technisch vademecum: Grasland

Het technisch vademecum grasland is een handleiding voor het opstellen van een beheerplan voor een park of openbaar groen dat aan de principes van harmonisch park- en groenbeheer beantwoordt. Het vademecum is een omvangrijk werk dat uit vijf delen bestaat. Je kan er ook een determinatiekaart grassen, met de 25 meest voorkomende echte grassen in Vlaanderen.