Technisch vademecum: Paden en verhardingen

Dit vademecum richt zich tot de ontwerpers en beheerders van parken, bossen, natuurgebieden en openbaar groen, die geconfronteerd worden met paden en verhardingen. Het Technisch Vademecum Paden en verhardingen vormt een leidraad bij de keuze van verhardingsmaterialen en bevat richtlijnen voor het ontwerp, de aanleg en het beheer. Alle stellingen en richtlijnen worden uitgebreid onderbouwd,zodat een beheerder niet alleen weet “hoe” een bepaalde ingreep moet gebeuren, maar ook “waarom”.