Technisch vademecum: Kruidachtigen

Het Technisch Vademecum Kruidachtigen kadert binnen de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer en behandelt voornamelijk cultuurlijke en half-cultuurlijke beplantingen. Natuurlijke en half-natuurlijke vegetaties vallen buiten het bestek. Daarom wordt er over beplantingen en niet over vegetaties of begroeiingen gesproken. De focus ligt op de realisatie van beplantingen met veel natuur en belevingswaarde en met ruimte voor natuurlijke processen. Beplantingen worden geïnspireerd op natuurlijke vegetaties en indien mogelijk via spontane ontwikkeling gerealiseerd.