Technisch vademecum: Beheer van Invasieve Uitheemse Planten

Met dit technisch vademecum wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de problematiek van invasieve uitheemse planten in Vlaanderen onder de aandacht brengen en een correct beheer aanmoedigen. Op die manier kan de overlast door invasieve exoten aangepakt worden om zo, samen met doelgroepen en sectoren, te komen tot meer inheemse natuur.
Het document bevat naast een algemene duiding van de problematiek een zeer uitgebreide aantal soortenfiches, met een gedetailleerde uitleg van de ecologie van de plant. Daarnaast kan je er ook een volledige overzicht terugvinden van de bestrijdingsmethoden en waar op te letten.